ตู้อบตัว

ประโยชน์ของตู้อบไอน้ำ

ประโยชน์ของตู้อบไอน้ำ ตู้อบสมุนไพร ตู้อบไอน้ำ ตู้อบซาวน่า หรือบางท่านอาจจะเรียก ตู้อบตัว  การอบตัวด้วยตู้อบสมุนไพรแบบนี้  มีข้อดี สำหรับการอบตัว ด้วยตู้อบสมุนไพรแน่นอน การอบตัวด้วยตู้อบสมุนไพร มีที่มาจาก การอยู่ไฟ ของผู้หญิงหลังคลอดสมัยโบราณ ซึ่งด้วยวิธีการนี้จะทำให้ มดลูกเข้าอู่เร็ว แผลที่เกิด จากการคลอดบุตร หายเร็ว น้ำหนักลง กลับมาเป็นปกติได้เร็ว จาก ประโยชน์การ ร่างกายเอาผลาญพลังงานได้มากขึ้น เส้นเลือดฝอยเกดิการขยายตัวจากความร้อนจากสมุนไพร ระบบเลือดไหลเวียนดีขึ้น และช่วยลด อาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ทำมห้รู้สึกผ่อนคลาย สบาย ช่วยลดอาการ เป็นหวัดน้ำมูกไหล อาการคัดจมูกต่าง ๆ ข้อดี ของตู้อบสมุนไพรเยะมาก นอกจากการใช้ กับหญิงหลัง คลอด